Châu

niềng răng trong suốt iway, niềng răng vô hình

Niềng răng không đau như tôi nghĩ. Đeo khay thì tháo lắp thoải mái nên cũng không ảnh hưởng đến sinh hoạt và cuộc sống của tôi. Giờ răng tôi đều đẹp nhiều rồi, xin cảm ơn iWay Club.